علم آمـــــــــــــــــــــوز http://elmamuz.mihanblog.com 2020-09-23T15:08:20+01:00 text/html 2020-03-31T15:57:58+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی فیلم آموزشی فصل 11 علوم نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/118 <a href="https://www.aparat.com/v/pYBaN/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_11_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%87%D9%85_-_%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8392709468/2.PNG" alt=""></a>برروی تصویر کلیک کنید text/html 2020-03-31T15:53:20+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی جزوه فصل 11 علوم نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/116 <a href="https://gama.ir/downloader/Gama.ir_FILE_2071_iKnD7g.pdf" target="_blank" title="">جزوه فصل یازذه</a> text/html 2020-03-30T19:29:26+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی آزمون فصل 11 http://elmamuz.mihanblog.com/post/115 <p style="font-size: 12px; line-height: 17px;"><a href="http://elmamuz.mihanblog.com/extrapage/azmoon11" target="" title=""><font color="#00a0e3"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">با شرکت در این آزمون و امکان امتحان مجدد، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون اصلی فصل 11 بالا ببرید.</span></font><p style="line-height: 17px;"></p><p style="line-height: 17px;"></p></a></p><div style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;">بر روی متن کلیک کنید</div> text/html 2020-03-08T07:16:43+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی آزمون http://elmamuz.mihanblog.com/post/114 <a href="http://elmamuz.mihanblog.com/extrapage/azmoon10" target="" title="">با شرکت در این آزمون و امکان امتحان مجدد، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون اصلی بالا ببرید. <div>بر روی متن کلیک کنید</div></a> text/html 2020-03-02T16:57:06+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی ویژگی های سیارات منظومه شمسی http://elmamuz.mihanblog.com/post/113 <a href="http://elmamuz.mihanblog.com/extrapage/planets" target="_blank" title="">ویژگی سیارات منظومه شمسی را در این صغحه ببینید.</a> text/html 2017-05-08T20:51:50+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی آزمون هفتگی پایه نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/111 دانش آموزان عزیز پایه 9، این هفته فصل نهم خود را با این آزمون سنجش کنید.<br>در صورت کسب نمره کمتر از 75 درصد، حتماً مطالب را دوباره مطالعه نمایید.<br><a href="http://elmamuz.mihanblog.com/extrapage/azmoon9" target="_blank" title="">آزمــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــصل 9</a> text/html 2016-11-27T16:57:41+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی قانون سوم نیوتن http://elmamuz.mihanblog.com/post/109 [http://www.aparat.com/v/HKPWn] text/html 2016-11-27T16:56:44+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی قانون دوم نیوتن http://elmamuz.mihanblog.com/post/108 [http://www.aparat.com/v/LDBWy] text/html 2016-11-27T16:43:22+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی قانون اول نیوتن http://elmamuz.mihanblog.com/post/107 [http://www.aparat.com/v/k8a9q] text/html 2016-11-27T16:26:07+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی96-95 http://elmamuz.mihanblog.com/post/106 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100px;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100px;">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8276326050/7.JPG" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276326050/7.JPG" alt=""></a><br><br></td></tr></tbody></table><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100px;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100px;">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8276326350/8.JPG" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276326350/8.JPG" alt=""></a></td></tr></tbody></table><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100px;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100px;">&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8276326526/9.JPG" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8276326526/9.JPG" alt=""></a></td></tr></tbody></table> text/html 2016-11-25T17:31:49+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی درشت مولکول http://elmamuz.mihanblog.com/post/105 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276077968/photo_2016_11_25_21_00_28.jpg" alt=""> text/html 2016-11-25T17:28:49+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی نمونه سوال فصل های اول و دوم علوم نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/104 <a href="http://s8.picofile.com/file/8276077500/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%87%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="">فصل اول</a> <div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8276079234/95_902.pdf.html" target="_blank" title="">فصل دوم</a></div> text/html 2016-11-25T17:23:11+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی سایت سازمان ملی استاندارد http://elmamuz.mihanblog.com/post/103 جهت آشنایی دانش آموزان عزیز در مورد استاندارد مربوط به علوم نهم<div><br></div><div><div><a href="http://isiri.org/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5f6bbf1b-ac23-4362-a309-9ee95a439628" target="_blank" title="">سایت سازمان ملی استاندارد ایران</a></div><div><br></div></div> text/html 2016-11-25T17:15:17+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی اپلیکیشن جدول تناوبی http://elmamuz.mihanblog.com/post/102 این اپلیکیشن را از&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8276075468/4_496562390523969541.apk.html" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;دانلود کرده و در گوشی اندرویدی خود نصب کنید و از آن استفاده کنید text/html 2016-11-25T08:46:03+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی ارتباط با کانال علوم تجربی نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/101 این کانال صرفاً جهت استفاده دانش آموزان پایه نهم(متوسطه اول) ایجاد شده و حاوی مطالب مفید و کاربردی می باشد.<div>همچنین از درج مطالب غیر کاربردی و تکراری پرهیز شده و &nbsp;همراه با بودجه بندی تقریبی مطالب پست می شود.</div><div>برای ارتباط به کانال تلگرامی</div><a href="https://telegram.me/science_students" target="_blank" title=""><div>https://telegram.me/science_students</div><div></div></a><div>مراجعه یا بارکد مربوط را اسکن کنید.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276041484/elmamuz.jpg" alt=""></div>