علم آمـــــــــــــــــــــوز http://elmamuz.mihanblog.com 2018-12-09T07:31:41+01:00 text/html 2017-05-08T20:51:50+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی آزمون هفتگی پایه نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/111 دانش آموزان عزیز پایه 9، این هفته فصل نهم خود را با این آزمون سنجش کنید.<br>در صورت کسب نمره کمتر از 75 درصد، حتماً مطالب را دوباره مطالعه نمایید.<br><a href="http://elmamuz.mihanblog.com/extrapage/azmoon9" target="_blank" title="">آزمــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــصل 9</a> text/html 2017-05-08T19:30:09+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی سیارات منظومه شمسی http://elmamuz.mihanblog.com/post/110 <a href="http://elmamuz.mihanblog.com/extrapage/planets" target="_blank" title="">ویژگی های سیارات شمسی را در صفحات همین وبلاگ مطالعه کنید</a> text/html 2016-11-27T16:57:41+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی قانون سوم نیوتن http://elmamuz.mihanblog.com/post/109 [http://www.aparat.com/v/HKPWn] text/html 2016-11-27T16:56:44+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی قانون دوم نیوتن http://elmamuz.mihanblog.com/post/108 [http://www.aparat.com/v/LDBWy] text/html 2016-11-27T16:43:22+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی قانون اول نیوتن http://elmamuz.mihanblog.com/post/107 [http://www.aparat.com/v/k8a9q] text/html 2016-11-27T16:26:07+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی96-95 http://elmamuz.mihanblog.com/post/106 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100px;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100px;">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8276326050/7.JPG" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276326050/7.JPG" alt=""></a><br><br></td></tr></tbody></table><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100px;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100px;">&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8276326350/8.JPG" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276326350/8.JPG" alt=""></a></td></tr></tbody></table><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100px;"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100px;">&nbsp;<a href="http://s8.picofile.com/file/8276326526/9.JPG" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8276326526/9.JPG" alt=""></a></td></tr></tbody></table> text/html 2016-11-25T17:31:49+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی درشت مولکول http://elmamuz.mihanblog.com/post/105 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276077968/photo_2016_11_25_21_00_28.jpg" alt=""> text/html 2016-11-25T17:28:49+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی نمونه سوال فصل های اول و دوم علوم نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/104 <a href="http://s8.picofile.com/file/8276077500/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%87%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="">فصل اول</a> <div><br></div><div><br></div><div><a href="http://s9.picofile.com/file/8276079234/95_902.pdf.html" target="_blank" title="">فصل دوم</a></div> text/html 2016-11-25T17:23:11+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی سایت سازمان ملی استاندارد http://elmamuz.mihanblog.com/post/103 جهت آشنایی دانش آموزان عزیز در مورد استاندارد مربوط به علوم نهم<div><br></div><div><div><a href="http://isiri.org/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5f6bbf1b-ac23-4362-a309-9ee95a439628" target="_blank" title="">سایت سازمان ملی استاندارد ایران</a></div><div><br></div></div> text/html 2016-11-25T17:15:17+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی اپلیکیشن جدول تناوبی http://elmamuz.mihanblog.com/post/102 این اپلیکیشن را از&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8276075468/4_496562390523969541.apk.html" target="_blank" title="">اینجا</a>&nbsp;دانلود کرده و در گوشی اندرویدی خود نصب کنید و از آن استفاده کنید text/html 2016-11-25T08:46:03+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی ارتباط با کانال علوم تجربی نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/101 این کانال صرفاً جهت استفاده دانش آموزان پایه نهم(متوسطه اول) ایجاد شده و حاوی مطالب مفید و کاربردی می باشد.<div>همچنین از درج مطالب غیر کاربردی و تکراری پرهیز شده و &nbsp;همراه با بودجه بندی تقریبی مطالب پست می شود.</div><div>برای ارتباط به کانال تلگرامی</div><a href="https://telegram.me/science_students" target="_blank" title=""><div>https://telegram.me/science_students</div><div></div></a><div>مراجعه یا بارکد مربوط را اسکن کنید.</div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276041484/elmamuz.jpg" alt=""></div> text/html 2016-11-25T08:38:03+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی فایل PDF کتاب علوم تجربی نهم چاپ 96-95 http://elmamuz.mihanblog.com/post/100 <a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/134.pdf" target="_blank" title="کتاب علوم نهو">دانلــــــــــــودDOWNLOAD</a> text/html 2015-11-09T20:32:40+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی نمونه سوال فصل 1و2 علوم نهم http://elmamuz.mihanblog.com/post/99 از این پس کارهای علمی و نمونه سوالهای گروه علمی دبیرستان توحید نیز در وبلاگ گنجانده می شود.<br>از همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز سایر مدارس و شهرستان ها نیز خواهشمند است در این راه ما را یاری فرمایند.&nbsp;&nbsp; با تشکر<br><br><br><font color="#000099" size="2"><b><a href="http://s3.picofile.com/file/8221906550/9.pdf.html" target="_blank" title="">نمونه سوال فصل 1و2 علوم نهم</a></b></font><br> text/html 2015-10-09T21:13:26+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی جدول تناوبی http://elmamuz.mihanblog.com/post/98 <b><font color="#000066"><a href="http://www.ptable.com/?lang=fa#Compound" target="_blank" title="">1-یک جدول تناوبی عالی</a><br><a href="http://www.ptable.com/?lang=fa#Compound" target="_blank" title=""><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/hopstarter/orb/256/Download-icon.png" alt="" align="bottom" border="0" height="84" hspace="0" vspace="0" width="84"></a><br></font></b><br><br><br>2-این فایل رو دانلود کرده و از حالت زیپ خارج نمایید و ضمن لذت بردن از ویژگی های یک جدول کامل لایه های الکترونی را نیز مشاهده کنید.<br><font color="#000066"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8216433800/ATOM.zip.html" target="_blank" title="">جدول تناوبی</a><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8216433800/ATOM.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/hopstarter/orb/256/Download-icon.png" alt="" align="bottom" border="0" height="87" hspace="0" vspace="0" width="87"></a><br></b></font> text/html 2015-10-09T20:37:46+01:00 elmamuz.mihanblog.com عباس رزاقی فایل کتاب علوم نهم95-94 (کامل) هشتم و هفتم http://elmamuz.mihanblog.com/post/97 <font color="#006600"><b><font size="2">برای دریافت فایل PDF علوم نهم بر روی لینک زیر کلیک کنید</font></b></font><br><br><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/134.pdf" target="_blank" title="">کتاب علوم تجربی نهم</a><br><br><br><a href="http://s6.picofile.com/d/17208e29-221b-46d8-94b5-ec48734a9036/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf" target="_blank" title="">کتاب علوم تجربی هشتم</a><br><br><br><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/555/C104.pdf" target="_blank" title="">کتاب علوم تجربی هفتم</a><br><br><br><br>