علم آمـــــــــــــــــــــوز tag:http://elmamuz.mihanblog.com 2020-09-27T06:34:47+01:00 mihanblog.com فیلم آموزشی فصل 11 علوم نهم 2020-03-31T15:57:58+01:00 2020-03-31T15:57:58+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/118 عباس رزاقی برروی تصویر کلیک کنید برروی تصویر کلیک کنید]]> جزوه فصل 11 علوم نهم 2020-03-31T15:53:20+01:00 2020-03-31T15:53:20+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/116 عباس رزاقی جزوه فصل یازذه جزوه فصل یازذه]]> آزمون فصل 11 2020-03-30T19:29:26+01:00 2020-03-30T19:29:26+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/115 عباس رزاقی با شرکت در این آزمون و امکان امتحان مجدد، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون اصلی فصل 11 بالا ببرید.بر روی متن کلیک کنید با شرکت در این آزمون و امکان امتحان مجدد، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون اصلی فصل 11 بالا ببرید.

بر روی متن کلیک کنید
]]>
آزمون 2020-03-08T07:16:43+01:00 2020-03-08T07:16:43+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/114 عباس رزاقی با شرکت در این آزمون و امکان امتحان مجدد، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون اصلی بالا ببرید. بر روی متن کلیک کنید با شرکت در این آزمون و امکان امتحان مجدد، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون اصلی بالا ببرید.
بر روی متن کلیک کنید
]]>
ویژگی های سیارات منظومه شمسی 2020-03-02T16:57:06+01:00 2020-03-02T16:57:06+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/113 عباس رزاقی ویژگی سیارات منظومه شمسی را در این صغحه ببینید. ویژگی سیارات منظومه شمسی را در این صغحه ببینید. ]]> آزمون هفتگی پایه نهم 2017-05-08T20:51:50+01:00 2017-05-08T20:51:50+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/111 عباس رزاقی دانش آموزان عزیز پایه 9، این هفته فصل نهم خود را با این آزمون سنجش کنید.در صورت کسب نمره کمتر از 75 درصد، حتماً مطالب را دوباره مطالعه نمایید.آزمــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــصل 9 در صورت کسب نمره کمتر از 75 درصد، حتماً مطالب را دوباره مطالعه نمایید.
آزمــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــصل 9]]>
قانون سوم نیوتن 2016-11-27T16:57:41+01:00 2016-11-27T16:57:41+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/109 عباس رزاقی [http://www.aparat.com/v/HKPWn] قانون دوم نیوتن 2016-11-27T16:56:44+01:00 2016-11-27T16:56:44+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/108 عباس رزاقی [http://www.aparat.com/v/LDBWy] قانون اول نیوتن 2016-11-27T16:43:22+01:00 2016-11-27T16:43:22+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/107 عباس رزاقی [http://www.aparat.com/v/k8a9q] بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی96-95 2016-11-27T16:26:07+01:00 2016-11-27T16:26:07+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/106 عباس رزاقی      

 
 
]]>
درشت مولکول 2016-11-25T17:31:49+01:00 2016-11-25T17:31:49+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/105 عباس رزاقی ]]> نمونه سوال فصل های اول و دوم علوم نهم 2016-11-25T17:28:49+01:00 2016-11-25T17:28:49+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/104 عباس رزاقی فصل اول فصل دوم فصل اول


فصل دوم
]]>
سایت سازمان ملی استاندارد 2016-11-25T17:23:11+01:00 2016-11-25T17:23:11+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/103 عباس رزاقی جهت آشنایی دانش آموزان عزیز در مورد استاندارد مربوط به علوم نهمسایت سازمان ملی استاندارد ایران
سایت سازمان ملی استاندارد ایران

]]>
اپلیکیشن جدول تناوبی 2016-11-25T17:15:17+01:00 2016-11-25T17:15:17+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/102 عباس رزاقی این اپلیکیشن را از اینجا دانلود کرده و در گوشی اندرویدی خود نصب کنید و از آن استفاده کنید اینجا دانلود کرده و در گوشی اندرویدی خود نصب کنید و از آن استفاده کنید]]> ارتباط با کانال علوم تجربی نهم 2016-11-25T08:46:03+01:00 2016-11-25T08:46:03+01:00 tag:http://elmamuz.mihanblog.com/post/101 عباس رزاقی این کانال صرفاً جهت استفاده دانش آموزان پایه نهم(متوسطه اول) ایجاد شده و حاوی مطالب مفید و کاربردی می باشد.همچنین از درج مطالب غیر کاربردی و تکراری پرهیز شده و  همراه با بودجه بندی تقریبی مطالب پست می شود.برای ارتباط به کانال تلگرامیhttps://telegram.me/science_studentsمراجعه یا بارکد مربوط را اسکن کنید. همچنین از درج مطالب غیر کاربردی و تکراری پرهیز شده و  همراه با بودجه بندی تقریبی مطالب پست می شود.
برای ارتباط به کانال تلگرامی
https://telegram.me/science_students
مراجعه یا بارکد مربوط را اسکن کنید.
]]>