دانش آموزان عزیز می توانند مطالب علمی خود را با هماهنگی مدیر وبلاگ در این صفحه درج نمایند.

علمی بودن این مطالب تا حد امکان بررسی خواهد شد، با این حال مسئولیت علمی بودن مطالب این صفحه به عهده دریافت کننده آن خواهد بود. چون جهت تشویق دانش آموزان بیشتر مطالب درج خواهد شد.

همکاران گرامی نیز می توانند مطالب شاگردان خود را با ذکر نام خود آنها ارسال فرمایند.

http://elmamuz.mihanblog.com/extrapage/students