همکاران گرامی

برای دریافت فایل های مربوط به درس پژوهی بر روی لینک های زیر کلیک کنید


 

فایل 1


 

فایل 2

 

فرم های داوری درس پژوهی

1

2

 

3

4