سم چیست؟

به مواد شیمیایی گفته می شود كه برای بدن جاندار لازم نیست و وارد شدن آن به بدن  باعث ناهماهنگی ها و اختلالاتی شده وادامه ی زندگی جانداررا غیر ممكن می سازد.با توجه به اینكه مواد شیمیایی كه در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرند و ممكن است آزمایشگر در تماس مستقیم با آنها قرار گیرد لذا چگونگی مقابله وجلوگیری از آن ضروری به نظر می رسد. در این جا نحوه ی مقابله ی كلی با انواع مسمومیت و پس از آن به طور اختصاصی در مورد بیشتر مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمایشگاها بررسی می شود.

 

در این مطلب با انواع مواد شیمیایی(احتمالاً موجود در آزمایشگاه)ومسمومیت های ناشی از آن ها آشنا شده و راه های مقابله با آن ها را می آموزید

برای مشاهده‌ی لیست كامل سموم بر روی صفحات جانبی یا ادامه‌ی مطلب كلیك كنید

                                                                          ادامه‌ی مطلب