این پست بنابر درخواست عزیزان بازدید كننده قرار داده شده است

برای دیدن آن روبروی تصویر قرارگرفته و دوردست را بنگرید.چند بار تلاش كنید حتماً موفق شده و بسیار لذت می برید.

http://i32.tinypic.com/o2t55.jpg

 روش دیدن تصاویر 3 بعدی /Stereogram 3

http://i27.tinypic.com/e81uuw.jpg

 

http://www.servicekar.com/images/3D11.JPG