در صورت عدم مشاهده‌ی هر عدد نسبت به آن رنگ كوررنگی وجود دارد

بقیه‌ی تست را در صفحات جانبی یا ادامه‌ی مطلب ببینید

                                                                            ادامه‌ی مطلب...