سال‌ها پیش، چینی‌ها نوعی بازی فكری به نام تنگرام ابداع كردند. مربعی كه هفت قطعه هندسی ساده(پنج مثلث متساوی الساقین قائم الزاویه، یك چهار ضلعی و یك مربع) تقسیم شده است و اندكی فكر، مواد لازم برای این بازی است. این بازی از چین به دیگر جاهای جهان رسید و مورد توجه قرار گرفت. این بازى  تجسم هندسی ذهن شما را تقویت می‌كند.

این قطعه‌ها را مانند شكل زیر از مقوای10*10سانتیمتری ببرید و با كنار هم قرار دادن آن‌ها، شكل‌های گوناگونی بسازید.

http://dimacs.rutgers.edu/nj_math_coalition/pguide/big_tangram2.gif

http://www.mathlove.com/new3/puzzle/img/img_tangram_03.gif

البته می توانید با كلیك بر روی آدرس های زیر این كار را حتی در حالت آفلاین(قطع ارتباط اینترنتی)نیز انجام دهید.

http://games.ztor.com/tang/

http://www.gieson.com/Library/projects/games/matter/