نور چگونه حرکت می کند؟
آزمایش عینک سوراخ سوزنی
آزمایش رنگین کمان
آزمایش سکه
آزمایش آتش زیر آب؟
رسم شکل در آینه
یک نور سنج بسازید
چرا آسمان شب سیاه است؟
آزمایش ذره بین خوشمزه
آزمایش تصویر وارونه
آزمایش میکروسکوپی با یک قطره آب
پروژکتوری برای مواد غیر شفاف(پروژکتور اوپک)
آیا ما می توانیم در تاریکی ببینیم ؟
آزمایش اطاق تاریک
نور چگونه بازتابش می کند
چگونه می توانید درست ببینید
یک پریسکوپ بسازید
آزمایش شکست پرتوهای نور
آزمایش ذره بین
عوامل تشکیل سایه چیست ؟
رنگین کمان بسازید
آزمایش رنگهای سحر آمیز

                                  برگرفته از :سایت دانشنامه رشد