با توجه به سوالات بسیار در این زمینه؛

پس از كلیك بر روی صدای فضانوردان ایستگاه فضایی ایستگاه فضایی بین المللی  در قسمت پیوندهای روزانه،

با توجه به تصویر در قسمت پایین سمت چپ سایت ناسا بر روی تصویر وسط   Mission Audio   كلیك كنید تا به طور خودكار پلییر شما اجرا شده و در صورت صحبت كردن صدای فضانوردان را بشنوید(تجربه‌ی جالبیست)

1

2