دانش آموزان عزیز برای درك بهتر بخش موج سال دوم راهنمایی،بر روی آدرس زیر كلیك كرده؛پس از مطالعه‌ی درس آزمون ها را نیز پاسخ دهید.

                                                                          المپیاد علوم تجربی دوره راهنمایی

همچنین برای بررسی خواص امواج و بازتاب موج های مختلف بر روی لینك زیر كلیك كرده و در صفحه‌ی باز شده مطالب جالبی را تجربه كنی.(در صفحه‌ی باز شده بر روی تصاویر و فلش ها و اعداد كلیك كنید در كل تمام قسمت ها را تجربه كنید و از آن لذت ببرید)

                                                                                                         تجربه‌ی علوم