ضمن عرض خسته نباشید خدمت همكاران گرامی ودانش آموزان عزیز ،امید است عذرخواهی ما را به خاطر  كمتر به روز شدن  وبلاگ پذیرا باشید.در اولین فرصت(نزدیك به شروع مدارس)وبلاگ روال عادی خود را از سر خواهد گرفت.

با آرزوی موفقیت برای شما

                        علم آموز