لوله‌ی آزمایش Test tube تصویر لوله آزمایش

لوله ای از شیشیه ی معمولی یا پیركس كه در اندازه های گوناگون برای انجام آزمایشهای مختلف به كار می رود.

بقیه‌ی وسایل را در صفحات جانبی یا ادامه‌ی مطلب ببینید

                                                                            ادامه‌ی مطلب...