دانش آموزان عزیز

شما می توانید با مراجعه به بانك سوالات امتحانی و بررسی نمونه سوالات فراوان هر چه بهتر خود را آماده‌ی شركت در امتحانات نوبت دوم كنید.

علوم سوم راهنمایی:به تفكیك نمونه سوال استان های مختلف

علوم دوم راهنمایی:  1   2    مربوط به نوبت اول

علوم اول راهنمایی: 1   -    2    -    3    -  4    -   5    مربوط به نوبت اول

     

از این پس هر 3 روز یك آزمون تا پایان امتحان علوم نوبت دوم

                                                                        منبع :بانك سوالات امتحانی