فرا رسیدن روزهای امتحان معمولا برای دانش آموزان و اولیا به یک دغدغه و برای برخی ها هم به یک نگرانی تبدیل می شود. امتحانات خرداد ماه همواره برای دانش آموزان وحتی والدین آنها استرس زا بوده و چنان چه در این روزها دانش آموزان از نظرات کارشناسان برای چگونگی مطالعه و آمادگی در امتحانات بهره گیری نکنند بر میزان موفقیت آنها تاثیر منفی به جا می گذارد.

برای كسب اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه كنید:

بانك سوالات امتحانی

بانك اطلاعات نشریات كشور(روزنامه رسالت)

پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش وپرورش

بانك اطلاعات آموزش و پرورش