کوارتز

(Quartz)

http://www.shimidan.com/Titles/Stone/pink-chalcedony-a3ta2y-ga.jpg

 

سیلیکن SiO2

سیستم تبلور

هگزاگونال تا دمای 573 درجه

رده بندی

اکسید

رخ

ناقص - مطابق با سطح (1011)

جلا

شیشه ای - چرب

شکستگی

صدفی - تراشه ای خشن

شفافیت

شفاف - نیمه شفاف- غیرشفاف

اشکال ظاهری

بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای

ژیزمان

فراوان ; یافت شده در سنگهای
ماگمایی اسیدی و پگماتیت های
برزیل و روسیه

خواص شیمیایی

محلول در HNO3 مقدار و Mg تحت تاثیر
اسیدها کم می شود

رنگ کانی

سیاه - خاکستری - قهوه ای - بنفش
تیره - سبز- صورتی

رنگ اثر خط

سیاه

تفاوت با کانی های مشابه

سختی - چگالی - رخ پذیری - انحلال
در اسیدها - واکنش های شیمیایی - اشعه ایکس

تشابه کانی شناسی

آپاتیت - پولوسیت - بریل - توپاز - فناکیت

پاراژنز

فلدسپات ها - میکاها - آمفیبول ها - پیروکسن ها

منشا تشکیل

ماگمایی- پگماتیتی - هیدروترمال
دگرگونی - رگه های تیپ آلپی
دگرسانی ها- رسوبی

شکل بلورها

منشوری - بی پیرامیدال - پسودوکوبیک

سایر مشخصات

لومینسانس سبز کامل و کرم و نارنجی تا
قرمز نشان می دهد

      

                                                             منبع :پایگاه ملی داده های علوم زمین كشور