ژیپس(gypsum)

كانی گچ

http://www.mii.org/Minerals/Minpics1/Gypsum%20selenite.jpg

سیستم تبلور

کوبیک (مکعبی)

رده بندی

سولفات

رخ

کامل - مطابق باسطح /0001

جلا

شیشه ای - صدفی

شکستگی

صدفی - نامنظم

شفافیت

شفاف - نیمه شفاف

ژیزمان

فراوان ; در اغلب ممالک خصوصاْ در پرمین و تریاس آلمان ، ترشیری فرانسه ، ایتالیا و...

خواص شیمیایی

قابل انعطاف وکمی درآب گرم حل میشود دراثرذوب آب خودراازدست می دهد دراسیدکلریدریک گرم حل میشود توسط آب والکل تمیزمیشود

رنگ کانی

بیرنگ - برحسب ناخالصی ممکن است سفید - خاکستری - زرد قهوه ای متمایل به آبی نیز یافت می شود

رنگ اثر خط

قرمز – سیاه

وجه تسمیه

.به معنای شبان گرفته شده است gypsum از کلمه لاتین