با شرکت در این آزمون و امکان امتحان مجدد، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون اصلی فصل 11 بالا ببرید.

بر روی متن کلیک کنید